Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare privind ocuparea funcției publice de conducere de

 

ȘEF BIROU PROTECȚIE CIVILĂ-ADMINISTRATIV.

 

Condiţii de participare la concurs:

– studii universitare superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: științe inginerești,  științe sociale sau științe economice;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, conform legii;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani.

 

Atributiile postului

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc în data de 24 aprilie 2018, ora 10.00 proba scrisă, şi în data de 26 aprilie 2018, ora 10.00 interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial (data publicării: 23 martie 2018). Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei, camera 203.