Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție de

CONSILIER JURIDIC

debutant la compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii superioare juridice ;  

– operare pe calculator (Word, Excel);

– carnet de conducere ctg.B.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, Piaţa Gabor Aron nr. 24, în data de 17 octombrie 2018, ora 10.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină documentele prevăzute  la art. 6 alin.1 din Regulament aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, şi se pot depune până la data 11 octombrie  a.c, ora 15.00,  la Registratură (cam. 3.).

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei (camera 203), sau la tel. 0267/361974, int.132.