Ősztől új oktatási programban tanulhatnak korcsolyázni a kézdivásárhelyi elemi iskolások, többek között erről is pozitív döntést hozott Kézdivásárhely Tanácsa a június 29-i soros tanácsülésen. További pontokban módosították a Gosp-Com Kft. statútumát, és elfogadták az épülő műjégpálya bérleti díjait is, valamint öt évvel hosszabbították a Petőfi Mozi bérleti szerződését.

 

Az első napirendi pontot két módosító javaslattal indították a műjégpálya szervezési és működési szabályzata, valamint bérlési díja kapcsán. „Ahhoz, hogy egy helytálló és jól működő szabályzatot lehessen létrehozni, Csíkszeredát és Gyergyószentmiklóst vettük alapul, az ottani vezetőkkel egyeztettünk” – indított Bokor Tibor polgármester.  A felnőttek számára kiszabott 7 lejes belépőt túl alacsonynak találták, ezért 10 lejre emelték, a bérleti díjaknál pedig betettek egy 11. pontot is, amely a helyi amatőr hokisok számára biztosít kedvezményes tarifát helybérléskor, ezt Szigethy Kálmán tanácsos javasolta.

 

A második napirendi pontban elemi iskolások részére a jégkorcsolya sportágba való bevezetési programról kellett döntést hozzon a testület. A polgármester hozzáfűzte: szervezett formában működne a program, külön edzővel és a délelőtti órákban. Ez a program lehet a tornaórák része, vagy akár opcionális óraként is be lehet majd venni az órarendbe, erről az adott elemi iskolák tanítói illetve igazgatói hoznak döntést.

 

A harmadik pontban Kézdivásárhely erdejéből származó, összesen 5185 köbméter kitermelt fának az eladási és értékesítési árait hagyták jóvá a városatyák. A következő napirendi pontban a Gosp-Com Kft. alapító okiratának és statutumának módosítására került sor. Az új törvénykezés értelmében választott személyek többé nem foglalhatnak helyet a Gosp-Com vezetőtanácsában, ezért az önkormányzat részéről ezután Nagy Gabriella jogtanácsos és Antal Emőke városmenedzser lát el feladatot a testületben.

 

Az ötödik pontot Ionuţ Budău tanácsos terjesztette az önkormányzat elé. A Petőfi Mozi épületére vontakozó bérezi szerződés módosítását, azaz a Petőfi Filmszínház épületét működtető magáncéggel öt évvel ezelőtt kötött, 2026-ban lejáró bérleti szerződés meghosszabbítását kérte 2031-ig, hogy a cég EU-s pénzekre tudjon pályázni az általa bérelt ingatlan külső-belső felújítására. A testület tagjai ellenvetés nélkül megszavazták.

 

Elhanyagolt területek és épületek többletadózási szabályzata kapcsán Bokor Tibor polgármester elmondta: minden esetben közös döntést hoz majd a tanács azokról az esetekről, amelyeket a városrendészeti osztály a bizottság elé terjeszt. 

 

A következő pontban a nyújtódi kultúrotthon rehabilitására vonatkozó pályázat elfogadása következett, amelynek kapcsán Bokor Tibor polgármester elmondta: egy közös projektről van szó, az épület felújítása összesen 24.060 lejbe kerül, amelyből 10.000 lejt Kovászna Megye Tanácsa vállal át. 

 

Az utolsó pontban az Ady Endre utca 20-as szám alatti ingatlan felosztására vonatkozó kataszteri iratcsomót hagyták jóvá. Jelenleg ez az ingatlan a Bod Péter Tanítóképző udvarán áll, különösebb funkció nélkül. A cél az, hogy óvoda működjön majd benne, ami kézenfekvő lenne a tanítóképző kapcsán, hiszen, a gimnáziumban tanulók lecketerveiket ott tudnák majd megvalósítani. Ahhoz, hogy Uniós forrásokból ez létrejöhessen, a terület felosztására van szükség.


2017. június 30.