Csütörtökön, május 18-án ülésezett a kézdivásárhelyi tanács, és tíz határozattervezetről kellett dönteniük. A legfontosabb, sokakat érintő tervezet a Kézdivásárhely municípium közterületén kialakított fizetéses parkolás működési szabályzatának jóváhagyása volt, ami zöld fényt kapott.

 

Mielőtt a parkolók sorsáról döntöttek volna, a tanácsosok elfogadták a város első negyedévre vonatkozó pénzügyi zárómérlegét, majd arról is döntöttek, hogy céget hoznak létre az ipari parkok működtetésére. Ez a napirendi pont már hozzászólásokat eredményezett, többen firtatták, hogy a kft.-ben dolgozó három személy állása hol volt meghirdetve, és tartottak-e versenyvizsgát. Az egyik érintett, Szöllősi Tamás tanácsos kifejtette: az újságban olvasott a lehetőségről, és megpályázta az egyik állást, tudomása szerint 8-9 személy jelentkezett rajta kívül.

 

A fizetések kapcsán Hegedűs Ferenc, a gazdasági bizottság elnöke nyilatkozott. Kifejtette: az 50 ezer lejes tőkével induló cégnek ki kell termelnie a három személy fizetését, ellenkező esetben az alkalmazottak karitatív munkát fognak végezni. A kft. egyelőre három személlyel indul, lesz egy ügyvezetője és két vezetőségi tagja. Szöllősi Tamáson kívül Gábor Balázs és Fábián Tünde-Piroska fog a két ipari park adminisztrálásával foglalkozó cégnél dolgozni.

 

Döntöttek a Vágóhíd utca 6. szám alatti ingatlan nyílt árverésen történő eladásának jóváhagyásáról is, így a régi, felhagyott állatorvosi rendelőt fogják értékesíteni, a kikiáltási ár valamivel több, mint 70 ezer lej. Több napirendi pont kapcsolódott a Fortyogó utcához: dönteni kellett több terület bérmentes használatba adásáról a 2003/15-ös törvény értelmében, és elfogadtak két övezeti városrendészeti tervet a Fortyogó és Papp Mihály utcák közötti, illetve a Fortyogó utcai lakóházakra vonatkozóan.

 

Amint arról több ízben beszámoltunk, az önkormányzat ingyen telkeket bocsátott fiatalok rendelkezésére, hogy itthon maradásukat ezzel is stimulálja. A kitétel az, hogy a telkeket célirányosan kell használni, és bizonyos időn belül fel kell építeni a lakóházakat. Egy másik határozat Kosztándi Jenő díszpolgárrá avatására vonatkozott, ezt Bejan András tanácsos terjesztette elő. A Nagy Mózes Gimnázium igazgatójának érvelése szerint Kosztándi Jenőnek annyi érdeme van, hogy méltó erre a kitüntetésre, így vélhetően még június közepén sor kerülhet a díszpolgáravatásra.

 

Végezetül még néhány részlet a fizetéses parkolásról, ami helyszűke miatt pénteki lapszámunkból kimaradt: a két-két tartózkodás és ellenszavazat mellett elfogadott határozat szerint a városban 417 kijelölt fizetéses parkolóhely lesz, ezek nagyjából azok, amiket korábban a City Parking Kft. adminisztrált. Újdonság viszont, hogy lehet majd SMS-ben is fizetni, és most a lakosság véleményét is kikérték, mielőtt a tervezetet összeállították volna. Ezúttal a helyi rendőrség jegyzőkönyvezi a kihágásokat, a büntetések 150-300 lej között lesznek, viszont 48 órán belül ennek elég a felét törleszteni. A parkolás az érintett részeken 8.30–16.30 között lesz fizetéses, hétvégén és hivatalos ünnepeken nem kell jegyet váltani. A határozat akkor lép érvénybe, amikor a szükséges felszereléseket megvásárolják.

 

Forrás: Székely Hírmondó, Bartos Lóránt


2017. május 24.