Minden kézdivásárhelyi és környékbeli lakos tudja, milyen mostoha állapotban volt a Román Postának helyet adó épület, amelyen már tavaly javítottak, most pedig kívülről is megújul az önkormányzat tulajdonában levő ingatlan.

 

– A postai szolgáltatások fontossága és az épület elhelyezkedése egyaránt indokolta a renoválást, tavaly belső javításokat végeztünk, akkor készült el a mozgássérült-feljáró is, most a külső munkálatok vannak soron: a nyílászárók cseréje és a meszelés, valamint új csatornarendszer elhelyezése – részletezte Antal Emőke városmenedzser.

 

Az említett javítások nagyjából 250 ezer lejes költségvetésből valósulnak meg, az összeget teljes egészében a város büdzséjéből fedezik. Az augusztus végén–szeptember elején elkezdett munkálatokat mintegy két héten belül tervezik befejezni, ám kellemetlenséget okoz, hogy a posta „rossz bérlője” az épületnek, nem tesz eleget a kérésnek, hogy a hozzáférhetőség érdekében távolítsa el a fölösleges kábeleket, szükségtelen elemeket. A Román Posta országos szinten is rosszul kezeli a bérelt ingatlanokat, ám a helyi önkormányzat ilyen körülmények között is igyekszik megoldani, amit lehet: például a kábeleket kábelcsatornába helyezik, hogy a rendezetlen külső ne rontsa a városképet.

 

Az Iskola utca oldalán is nehézségek adódtak, mivel ott mennek el az Electrica villanyvezetékei, amelyek miatt nem tudnak hozzáférni az épülethez, és még nem sikerült a vállalattal közös nevezőre jutni abban, hogy egy adott napon adott időre áramtalanítsa a vezetékeket, hogy az emeleti falakon is dolgozhassanak. A sarkon és a főoldalon veszélyes ilyen körülmények között a munka, ám amint Antal Emőke fogalmazott: remélik, hogy megegyezésre jutnak.

 

Forrás: Székely Hírmondó, Farkas Imola2017. október 5.