Több mint 52 millió lejből gazdálkodhat idén a céhes város, a költségvetést március 9-én, csütörtökön szavazta meg a városi testület. Kézdivásárhely tanácsának soros ülésén, a költségvetés mellett, még tizenegy napirendi pontról kellett döntést hozni, egy határozatot elhalasztottak.

 

A városatyák elsőként Kézdivásárhely pénzügyi zárómérlegének elfogadását taglalták a 2016-os év utolsó negyedévére vonatkozóan. Bokor Tibor polgármester elmondása szerint, azokat az adókat, amelyek az önkormányzattól függtek, 100% fölött sikerült teljesíteni. A második pontban a költségvetési többlet felhasználására vonatkozó tanácshatározat módosításáról esett szó. A Nagy Mózes Elméleti Líceum az önrész felhasználásáról meggondolta magát, működés helyett beruházásra költené a többletet: szeretne egy épületre vásárolni, amely a későbbiekben továbbképzőknek és táboroknak biztosítana helyet.

 

Megszavazták a költségvetést

 

Kézdivásárhely 2017-es évi költségvetésének jóváhagyása képezte a harmadik napirendi pontot. A 2016-os évről megmaradt 2,3 millió lejjel – amelyet fejlesztésre fordítanak – együtt összesen 52.400.000 lejből gazdálkodhat a céhes város.

 

A nagyobb kiadások tételenként a következők: a hivatal működtetési költsége: 5 millió 200 ezer lej; a lakosságnyilvántartó osztály és az ehhez tartozó részleg: 1,1 millió lej; a kölcsönre a kamat: 240 ezer lej; rendfenntartás: 574 ezer lej; tanügy: 22,5 millió lej, amelyből több mint 19 milliót a fizetés képezi; egészségügy: 787.700 lej; kultúra, sport és zöldövezet: 8.460.000 lej; szociális kiadások: 3.374.000 lej; fejlesztés: 3.442.000 lej; szemétszállítás és a városban zajló csatornázási munkálatok folytatása: 1,7  millió lej; erdő- és; legelőgazdálkodás: 500.000 lej; turizmus: 30.550 lej; utak: 4.430.000 lej.

 

„Az ideális eset az lenne, ha az általunk betervezett fejlesztéseket pályázati pénzekkel tudnánk kiegészíteni, településünk úgy tudna igazán fejlődni” – kezdte a költségvetés fejlesztési részének részleteit Bokor Tibor polgármester. A Vasút, Molnár Józsiás, Vágóhíd és Május 1. utcákra egy 6.459.000 lejes betervezett összeg szerepel, amiből 2017-re 4.666.000 lejt, 2018-ra 1.793.000 lej különítettek el. PNDL-s projektekről van szó, amelyek multi-anuális szerződések megkötését engedik meg, ezért lehetett tervezni 2018-ra is a pályázati összegből.  

 

A polgármester kitért a fontosabb kiadások részleteire is, elmondta: több, a városhoz tartozó épületet szeretnének korszerűsíteni, ezek energetikai startégiáját is elkészíteni, mert csak így lehet majd pályázni rájuk. Itt a városi kórház sebészeti osztályáról, a Csipkerózsika Napköziotthon, a Benedek Elek utcában levő bölcsőde, a nyujtódi Jakabos Ödön Általános Iskola és a Turóczi Mózes Általános Iskola épületeiről van szó, de tervben van az Apor Péter Szakközépiskola felújítása is (az erre betervezett összeg 75.000 lej). A városi kórház járóbeteg rendelőjét szeretnék felújítani és fejleszteni, a terv 60.000 lejbe kerül. A virágház elköltöztetésére 50.000 lejt tettek félre, a jégpálya körüli terület rendezésére 1,5 millió lejt szánnak. Idén a Sinkovits Stadion felújítása is folytatódik, a lelátó egy része tető alá kerül. A Szabadság-utcai kazánház játszóházzá alakítására szánt összeget emelték 200.000 lejre, a Vigadó épületében saját fűtésrendszert szeretnének kialakítani, leválasztani a városháza sok gondot okozó fűtésrendszeréről. Az 1907-ben épített magyar királyi posta- és távirodahivatal napjainkban is postaként működik, a város tulajdonában levő középületet szeretnék idén felújítani, mert nagyon rossz állapotba került az évek során. A Dac mögött levő tó helyére rekreációs központot, teret hoznának létre, a pályázat leadására 50.000 lejt különítettek el, a Bethlen Gábor utcában található kazánházból szociális központ létesülne, ide tettek félre még pénzt.

 

A víz- és szennyvízhálózat bővítési munkálataira vonatkozó gazdasági és technikai mutatókról is dönteni kellett. Elsősorban a csatornázással kapcsolatos munkálatok befejezésére szeretne koncentrálni az önkormányzat: főként a központban, a központi udvarterekben, és még néhány elmaradt utcákban, mint például Ady és Fehérmartok utca. „Sajnos amíg az elmaradt csatornázási munkálatokat nem fejeztük be, nem tudunk nagyon a főtér rendezésével foglalkozni, pedig már nagyon időszerű lenne. De addig amíg a vezetékek mind ide futnak be, kétszer kéne utat feltörni, aminek semmi értelme nincs. Az Iskola utcában is ezért késik a felújítás” – tért ki az elöljáró. Bicikliutak kialakítására is pályáznának, valamint mobilitási stratégiára is szükség van, ezekre külön összeget különítettek el.

 

Az költségvetésben szereplő útfelújítási munkálatok a következő utakat, utcákat, tereket érintik: Oroszfalut és a Bem utcát összekötő részt, elkészül az Achim András utca térrendezése, az Ojtoz utca parkolóinak modernizálása, és vagy a Petőfi Sándor utca vagy a Csernátoni út aszfaltozása (annak függvényében, hogy melyik van jelen pillanatban rosszabb állapotban), a jégpálya körüli parkolók rendezése és a Tamási Áron utca aszfaltozása, valamint a 71-es Udvartér rendezése.

 

A negyedik és ötödik pontban a polgármesteri hivatal szervezeti ábráját és a városi kórház személyzeti felépítését szavazták meg. Az előbbinél az ábra egy új elemmel bővült, pontosabban a városmenedzseri állással egészült ki, az utóbbinál gasztroenterológiai szakorvossal bővült a kórház csapata.

 

Gazdasági és technikai mutatókat fogadtak el arra vonatkozóan, hogy a városi kórház sebészeti osztálya, a Csipkerózsika Napköziotthon, a Benedek Elek utcában levő bölcsőde, a Jakabos Ödön Általános Iskola és a Turóczi Mózes Általános Iskola épületének energiahatékonyságát növelő pályázatot tudjanak leadni az intézmények. A pályázatok összértéke 6 millió lejre rúg.

 

A tizenkettedik napirendet, amely az elhanyagolt épületek és területek adóztatására vonatkozó szabályzatot taglalta, levették napirendről, utolsó pontként pedig a 2017-re szervezendő kültéri rendezvényeket fogadták el.


2017. március 10.