Az iskolakezdés napjára időzítette sajtótájékoztatóját Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere és Fejér László Ödön szenátor, akik az augusztus 23-i sürgősségi kormányrendelet ellen emelték fel hangjukat, miszerint az elemi osztályokban csak román tanárok taníthatnák a román nyelvet. A kézdivásárhelyi pedagógusok tiltakozását is tolmácsolták, majd leszögezték: semmi szín alatt nem szabad elfogadni egy hasonló rendelkezést.

 

Bokor Tibor tájékoztatóját azzal kezdte, hogy maga is pedagógus lévén, az oktatással kapcsolatos kérdések érzékenyen érintik, annak okán is, hogy szenátorként dolgozott az új tanügyi törvényen. Akkor úgy érezte, az akkori miniszterrel racionálisan lehetett beszélgetni a tanügyi kérdésekről, ezen belül pedig a kisebbségeket érintő problémákról is. Bokor aberrációnak nevezte a kormányrendeletet, véleménye szerint az intézkedés messze sérti a kisebbségi jogokat. „Aki keveset ért az oktatáshoz, az tudja, hogy egy óvónő és tanító másfajta képzést kap, mint egy tanár, más módszertan szerint tanít, hiszen neki olvasni, írni kell tanítani a gyereket. A tanár megint más alapokra helyezkedve tanítja tovább a gyereket. Éppen ezért, ez a kettő nem kompatibilis egymással” – érvelt az elöljáró. Szerinte minden tanító a minisztérium által jóváhagyott program szerint végzi el az oktatást, diplomát kap, így nincs különbség egy román, magyar vagy szász diploma között. „Az az érdekes, hogy a magyar anyanyelvű tanító taníthatja a román nyelvet román osztályokban. Abban az esetben, ha kisebbségi osztályban kellene tanítania, akkor már nem szabad neki” – tette hozzá. A polgármester azt is elmondta: nem is olyan régen új programok, új tankönyvek jelentek meg, amelyeket magyar, aktív tanítók írtak. Az elmúlt időszakban a minisztérium nagyon sok továbbképzőt is szervezett, hogy a tanítók minél hatékonyabban tudják tanítani a román nyelvet az új tankönyv szerint. „Most behoznának olyan pedagógusokat a rendszerbe, akik nem tudják, hogy mit kell tanítani és hogyan. Ezt a sürgősségi rendeletet meg kell szüntetni” – tett pontot a végére. Bokor Tibor ugyanakkor feltette a kérdést, hogy mi lesz így a tanítók bérezésével?

 

Bokor Tibor arra kérte Fejér László Ödön szenátort, hogy álláspontjukat tartsa fenn Bukarestben, a magyar pedagógusok tiltakozását juttassa el a megfelelő helyekre. Bokor szerint több lépcsőben kell kezelni a kérdést: először is újabb rendelettel vonják vissza a kormányrendeletet, vagy azt a Parlament utasítsa vissza gyorsított eljárással. Véleménye szerint, fel kell venni a kapcsolatot a többi kisebbségi képviselővel is, az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, valamint a Nép Ügyvédjéhez is kell fordulni ebben a kérdésben, valamint tárgyalni kell a mostani kormánypártok vezetőivel, nyomatékosítva, hogy amennyiben sürgősen nem rendezik ezt a kérdést, értelmetlennek látjuk a további együttműködést.

 

Fejér László Ödön kifejtette: a tanítokkal való egyeztetést követően, minden fórumon továbbítani és képviselni fogja kéréseiket. Amint más területen, úgy a tanügyben sincs víziója, elképzelése a kormánynak. A rendszerváltás óta a tanügyminiszterek folyamatosan váltották egymást, a tanügyi törvényt több mint száz alkalommal faragták, módosították ezzel ellehetetlenítve egy szilárd alapokra épülő, modern oktatás létrehozását. Úgy látszik, az a cél, hogy a centenárium évében, minden lehetséges módon és területen támadást indítsanak főleg a magyar és az ország más kisebbségei ellen – fogalmazott a szenátor, aki hozzátette: „nem buta módszerekkel kell próbálkozni, hanem jövőképet mutatni, éreztetni a megbecsülést. Ha minket, magyarokat folyamatosan megaláznak, hogyan várják el tőlünk, hogy az ország nyelvét becsülettel tanítsuk?” – tette fel a kérdést Fejér.

 

Fejér László Ödön biztosított arról, hogy a kérést nem hagyja következmények nélkül, és hozzátette: az RMDSZ mindent megtesz azért, hogy a rendeletet mihamarabb visszavonják.


2018. szeptember 10.