A Gosp-Com Kft. vezetősége felkéri a lakosságot, hogy minél nagyobb százalékban gyűjtsék külön a csomagolóanyagot (papír csomagolóanyagok, karton, műanyag zacskó, fólia, alumínium dobozok: sörös doboz, üdítős doboz, üvegek, befőttes üvegek) , illetve felhívja a lakók figyelmét, hogy a szelektív tárolókat és az ingyenesen szolgáltatott, színes feliratos, szelektív gyűjtésre alkalmas zsákokat a rajtuk található tájékoztató szerint vegyék igénybe.

 

2017-től érvénybe lépett a Környezetvédelmi Minisztérium által bevezetett illeték, amely a háztartási hulladékmennyiség csökkentését szolgálja. Eszerint az eddigi lerakási érték mellett még külön 80 lejt kell fizetni minden tonna lerakott hulladék után. Uniós elvárás, hogy 2020-ig ötven százalékkal kevesebb szemét kerüljön a hulladékkezelőkbe, aki nem teljesíti a követelményeket, büntető illetéket kell fizetnie, ahogyan az Európai Unió összes országában létezik. Kézdivásárhelyen, Csernátonban és Esztelneken az elmúlt hónapokban a lerakott háztartási mennyiség nem csökkent, hanem növekedett, az ehhez hasonlított szelektív hulladékmennyiség csekély százalékban növekedett csak.

 

Figyelembe véve a fent említetteket, a júniusi hónapra kiállított számlákon ez az illeték megjelenik a fizikai és a jogi személyek számláin egyaránt, visszaosztva az elszállított hulladékmennyiség függvényében. Fontos kiemelni, hogy ez az illeték nem a hulladékszállító vállalatokra kiszabott büntetés, hanem ezzel a lakosságot szeretnék rávezetni arra, hogy kevesebb hulladékot tegyenek ki elszállításra, nagyobb odafigyeléssel válogassák szét a csomagolóanyagokat, illetve azok ne kerüljenek bele a vegyes, háztartási hulladéktároló konténerekbe.

 

Az említett illeték fizetése, egy újabb kormányrendelettel, júliustól egészen 2019-ig felfüggesztésre kerül.

 

Célunk, megértetni, hogy a hulladék mennyiségének csökkentésével elkerüljük a további díjemelést, illetve különböző büntetések fizetését. Az, amit a mindennapi gyakorlatban szemétnek hívunk, többnyire csak az újrahasznosítható anyagok nehezen szétválogatható keveréke, aminek döntő hányada hasznosítható, ha szelektíven kerülnének ki a háztartásból.

 

Vállalatunk hamarosan elindítja a komposzt gyűjtőprogramját, amelyben elsősorban magánlakások vehetnek majd részt, ezáltal is csökkentve a háztartási hulladék mennyiségét.

 

A Gosp-Com Kft. vezetőségének közleménye


2017. július 5.